Záruční podmínky na výrobky | La Nordica - Extraflame
La Nordica - Extraflame
Vyrobky

Na výrobky od skupiny La Nordica S.p.A. a Extraflame S.p.A. platí v rámci Evropské unie záruka po dobu 24 měsíců od data zakoupení. Nákup musí být doložen daňovým dokladem vydaným maloobchodníkem (potvrzení, faktura nebo dodací list), který identifikuje zakoupený produkt a datum jeho nákupu a/nebo dodání.

Tato konvenční záruka nenahrazuje záruku poskytovanou evropskými normami na ochranu spotřebitele. Tradiční záruku je třeba považovat za omezenou na italské území a na ta území v Evropském společenství, na která se vztahuje služba autorizovaných středisek technické pomoci (zkontrolujte na webu www.lanordica-extraflame.com). Musí být rovněž chápáno územně omezeno na stát a bydliště spotřebitele, který musí být stejné, jako kde má prodejce produktu La Nordica S.p.A. své sídlo a/nebo obchodní adresu. Tato pravidla se nevztahují na nákup produktu v souvislosti s obchodními, podnikatelskými nebo profesními činnostmi. V těchto případech bude záruka na produkt omezena na období 12 měsíců od data zakoupení.

 

DOWNLOAD GUARANTEE TERMS

Wood Products - La Nordica S.p.A.

 

Pellet Products - Extraflame S.p.A.

 

 

Chcete si koupit některý z našich produktů?

Najděte si nejbližšího prodejce!

La Nordica S.p.A. - DIČ 00182840249 - Extraflame S.p.A. - DIČ 00546030248 - © Policy/Privacy - Předvolby souborů cookie - Terms