UTYLIZACJA OPAKOWAŃ I PRODUKTÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI | La Nordica - Extraflame
La Nordica - Extraflame
produkty

Grupa LA NORDICA - EXTRAFLAME zawsze przywiązywała wagę do polityki ochrony środowiska.

Każdy z naszych produktów i ich opakowań jest zaprojektowany tak, aby był wytwarzany przy minimalnym zużyciu materiałów i energii, a podczas jego działania minimalizował emisje do środowiska.

Oprócz tego, zapewniamy już utylizację opakowań i "koniec życia" naszych generatorów z dokładnym wskazaniem, co należy zrobić, aby zapewnić prawidłową zbiórkę wszystkich komponentów i ich późniejsze przetwarzanie, tak aby sprzyjać ochronie zasobów naturalnych oraz poszanowaniu środowiska i zdrowia.

W tej części strony internetowej znajdują się wszystkie przydatne informacje dotyczące urządzeń grzewczych na biomasę w szczególności w odniesieniu do następujących dyrektyw:

  • Opakowania i odpady opakowaniowe (UE) 2018/852

  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE) 2012/19/UE

  • zużyte baterie i akumulatory 2006/66/WE z 2017 r./p>

  • wymogi dotyczące EKOPROJEKTU w odniesieniu do kotłów na biomasę (UE) 2015/1189 i urządzeń na biomasę (UE) 2015/1185.

LA NORDICA – EXTRAFLAME wnosi ciepło do Twojego życia..., ale nie ogrzewa Planety.

 

Pobierz instrukcje dotyczące prawidłowej utylizacji opakowań i produktów La Nordica-Extraflame po zakończeniu ich eksploatacji:​

      Utylizacja urządzeń opalanych pelletem

      Utylizacja urządzeń opalanych drewnem

      Utylizacja kotłów opalanych pelletem

      Utylizacja kotłów na drewno

      Utylizacja ZSEE

Czy chcieliby Państwo kupić jeden z naszych produktów?

Znajdź najbliższego dealera

La Nordica S.p.A. - Nr VAT 00182840249 - Extraflame S.p.A. - Nr VAT 00546030248 - © Polityka/Prywatność - Preferencje plików cookie - Warunki