Termijnen | La Nordica - Extraflame
La Nordica - Extraflame


GEBRUIKSTERMIJNEN EN -VOORWAARDEN
Wij verzoeken u aandachtig deze Disclaimer en het Privacybeleid te lezen alvorens op onze site te navigeren. Het gebruik van de site door de gebruiker impliceert de automatische acceptatie van de aldaar aanwezige clausules en van de privacybescherming. Wanneer u het niet eens bent met de inhoud van deze termijnen en voorwaarden verzoeken wij u de site niet te bezoeken. Nordica S.p.A. en Extraflame S.p.A. behouden zich de mogelijkheid voor om, naar eigen goeddunken, zonder enige voorafgaande kennisgeving, de volgende termijnen en voorwaarden te wijzigen en hebben het eenzijdig recht om de Wettelijke Vermeldingen, de Disclaimer alsmede de eigen privacybescherming op enig moment te actualiseren, aan te passen en te veranderen. Al deze bijwerkingen, aanpassingen en veranderingen zijn bindend voor alle gebruikers en bezoekers van de website en zullen daar gepubliceerd worden. Deze website is voor informatief, promotioneel en publicitair gebruik en is uitsluitend voor particulier en persoonlijk gebruik en niet voor commercieel gebruik bedoeld. Trademark en copyright Alle op de site aanwezige handelsmerken, afbeeldingen, informatie, foto's, producten, reclame en andere onderscheidende elementen zijn exclusief eigendom van La Nordica S.p.A. en Extraflame S.p.A. Het op de website weergegeven materiaal mag uitsluitend voor persoonlijk en niet voor commercieel gebruik gedownload worden, met inachtneming van alle auteursrechten, handelsmerken en elke andere wet ten aanzien van de bescherming van het intellectuele eigendom. Het is daarnaast niet toegestaan om op welk wijze dan ook de inhoud van de website, inclusief tekst, afbeeldingen, audio- en videobestanden, te reproduceren, opnieuw te publiceren, te delen, online te zetten, over te dragen of te verspreiden, noch voor publiek gebruik, noch voor commercieel gebruik. Geen enkel element in deze website kan worden geïnterpreteerd, impliciet, bij uitsluiting of anderszins, als verlening van een recht of licentie. Met name zijn de hierna vermelden woorden en handelsmerken exclusief eigendom van La Nordica S.p.A. en Extraflame S.p.A.: Het is niet toegestaan om op welke wijze dan ook de inhoud van de website, en van alle aldaar aanwezige geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken, inclusief tekst, afbeeldingen, audio- en videobestanden, te reproduceren, opnieuw te publiceren, te delen, online te zetten, over te dragen of te verspreiden, noch voor publiek gebruik, noch voor commercieel gebruik. De bovenstaande lijst is niet officieel en niet definitief en kan niet alle symbolen, schema’s, modellen, handelsmerken en copyright toebehorend aan La Nordica S.p.A. en Extraflame S.p.A. bevatten. Deze website kan fouten of onjuiste informatie bevatten die door La Nordica S.p.A. en Extraflame S.p.A. naar eigen goeddunken, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd kunnen worden. Nordica S.p.A. en Extraflame S.p.A. garanderen niet dat de pagina’s van de website zonder interrupties of fouten zijn. Nordica S.p.A. en Extraflame S.p.A. behouden zich het recht voor om op elk moment de betreffende pagina’s te herzien of de toegang daartoe in te trekken. Deze website is niet geschikt voor kinderen en staat het verzamelen van informatie aan personen jonger dan 18 jaar niet toe. Wij verzoeken diegenen die niet in het bezit zijn van deze vereisten, toestemming aan de ouders te vragen en geen persoonlijke gegevens te versturen.

VRIJWARING
Nordica S.p.A. en Extraflame S.p.A., de medewerkers, de bestuursleden, de agenten en elk bedrijf van de groep, inclusief hun medewerkers, kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig type uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie, voor defecten en goede werking van elementen, software, informatie en materiaal in het algemeen, dat op de volgende pagina’s staat, en zijn daarnaast niet verantwoordelijk voor enige directe, indirecte of incidentele schade als gevolg van het gebruik van deze dienst. Degenen die elementen of materiaal vervat in deze site gebruiken, zijn de enige verantwoordelijken voor mogelijke verliezen, kosten, directe of indirecte schade van elke mate als gevolg van het gebruik ervan.

LINK
Nordica S.p.A. en Extraflame S.p.A. kunnen links insluiten naar websites die behoren tot of geactiveerd zijn door derden. Op het moment dat men zich met dergelijke sites verbindt, moet men de regels lezen en accepteren die het gebruik van deze sites voorschrijven alvorens die te gebruiken. Daarnaast wordt overeengekomen dat La Nordica S.p.A. en Extraflame S.p.A. geen enkele controle hebben op de inhoud van deze sites en geen enkele verantwoordelijkheid kunnen nemen met betrekking tot het materiaal dat door de sites in kwestie gecreëerd of gepubliceerd wordt. Daarnaast leidt de verbinding met een site niet zijnde www.LaNordica.com en www.LaNordica-Extraflame.com, niet tot de goedkeuring van de kant van La Nordica-Extraflame van die site, en ook niet van de producten of diensten die op deze site staan. Nordica S.p.A. en Extraflame S.p.A., de medewerkers, de bestuursleden, de agenten en de aandeelhouders zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, de beveiliging, virussen of andere negatieve gevolgen van het gebruik van deze website.

PLAATSING MATERIAAL
Alle persoonlijke gegevens (Naam, Achternaam, e-mailadres, enz) worden beheerd volgens onze privacybescherming (lees aandachtig de Privacyverklaring). Elke aan La Nordica S.p.A. en Extraflame S.p.A. via deze site gecommuniceerde niet-persoonlijke informatie (inclusief suggesties, ideeën, ontwerpen, projecten, enz.) verleent aan deze laatste en aan de ondernemingen van de Groep het exclusieve, onbeperkte en onherroepelijke recht om genoemde niet-persoonlijke informatie te gebruiken, reproduceren, tonen, uitvoeren, wijzigen, overdragen en verspreiden. De communicatie van deze informatie leidt automatisch tot de overdracht ervan, kosteloos, exclusief en met de ruimste rechten en bevoegdheden, aan La Nordica S.p.A. en Extraflame S.p.A.en aan de ondernemingen van de Groep. Er wordt overeengekomen dat er geen gerechtelijke stappen zullen worden ondernomen tegen La Nordica S.p.A. en Extraflame S.p.A. met betrekking tot het ingebrachte materiaal en dat en dat elke vordering schadeloos zal worden gesteld indien een derde partij gerechtelijke stappen onderneemt tegen La Nordica S.p.A. en Extraflame S.p.A. met betrekking tot het materiaal dat op de website is geplaatst. La Nordica S.p.A. en Extraflame S.p.A. hebben geen controle over de inhoud die door gebruikers op hun website wordt geplaatst en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud. La Nordica S.p.A. en Extraflame S.p.A. kunnen op elk moment en naar eigen goeddunken de door de gebruikers geplaatste inhoud verwijderen.

COOKIES
La Nordica S.p.A. en Extraflame S.p.A. kunnen gebruik maken van cookies om algemene informatie te verzamelen en de site voor de gebruiker te verbeteren. La Nordica S.p.A. en Extraflame S.p.A. gebruiken de cookies niet voor het verzamelen van persoonlijke informatie van de gebruiker. Toepasselijk recht en geschillen Zowel deze Disclaimer als de inhoud van de site vallen uitsluitend onder het Italiaanse recht. Elk geschil dat kan ontstaan ​​met betrekking tot of in verband met Juridische opmerkingen, Disclaimer en Privacybeleid kan uitsluitend worden beslecht door het Hof van Justitie van Venetië., Italië.

Wilt u een van onze producten kopen?

Vind uw dichtstbijzijnde dealer

La Nordica S.p.A. - p.iva 00182840249 - Extraflame S.p.A. - p.iva 00546030248 - © Policy/Privacy - Cookie-voorkeuren - Terms